VakantieBijbelWeekBruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert

Nieuws

VBW 2021: Hallo Contact?

Spelmiddagen tieners
Tijdens de kindermiddagen doen we met alle kinderen spellen op het veld. Dit jaar maken we het voor de deelnemers van 11 en 12 jaar (groep 7 en 8) wat spannender en uitdagender dan anders! In plaats van de gebruikelijke spelletjes gaan jullie op dinsdag en woensdag een speciaal spelparcours voor tieners doen. Durf jij het aan?

Dringende oproep vrijwilligers 
De VBW komt al snel dichterbij. Heel graag doen we nog een dringende (!!) oproep voor vrijwilligers. Zoals al eerder beschreven valt de schoolvakantie dit jaar erg laat en moeten we veel jonge vrijwilligers missen omdat scholen en universiteiten al zijn begonnen. We doen daarom graag een oproep aan een ieder die tijd kan en wil vrij maken om op de VBW te helpen. Samen kunnen we veel kinderen en tieners een fantastische week bezorgen! Opgeven kan via onze website www.vakantiebijbelweek.net/opgeven We hopen en vertrouwen op uw/jouw hulp en zien heel graag aanmeldingen tegemoet.

Startavond medewerkers
Op maandagavond 30 augustus om 19:30 uur willen we de VBW gezamenlijk als stuurgroep en vrijwilligers starten. We zullen kort wat praktische zaken doornemen en Gods zegen vragen over de week. Zet je het alvast in de agenda?

Pannenkoekenbakkers
Op donderdagmiddag 2 september willen we de kinderen zoals gewoonlijk weer graag verrassen met pannenkoeken. Bent u die middag in de gelegenheid om pannenkoeken te bakken en deze uiterlijk 15:45 uur aan te leveren? Dan maakt u heel veel kinderen blij! Geef u op bij Helene van Drunen (06-31062850), door te mailen naar vakantiebijbelweek@gmail.com, of via onze website www.vakantiebijbelweek.net. U hoort vervolgens wat er van u wordt verwacht. Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!

3-8-2021

Pannenkoekenbakkers gezocht

Op donderdagmiddag 2 september willen we de kinderen zoals gewoonlijk weer graag verrassen met pannenkoeken. Bent u die middag in de gelegenheid om pannenkoeken te bakken en deze uiterlijk 15:45 uur aan te leveren? Dan maakt u heel veel kinderen blij! Geef u op door te mailen naar vakantiebijbelweek@gmail.com, of via onze website www.vakantiebijbelweek.net. U hoort vervolgens wat er van u wordt verwacht. Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!

20 juli 2021

Thema: "Hallo Contact?"

Ben je het thema nog niet vergeten? Een aantal keer hebben al contact met je gezocht via de kerkbode, via Facebook of e-mail. Maar we zijn blij dat we deze zomer écht contact met jou kunnen maken op het veld.

Contact maken met God lijkt soms misschien ook moeilijk. Je kunt Hem niet zien, horen of aanraken. Gelukkig mogen we weten: God kan tóch contact met ons maken, Hij wil ook niets liever. Daar gaan we op de VakantieBijbelWeek dit jaar meer over leren. Onder andere door het verhaal waarin God contact maakt met Paulus die op weg is naar Damascus. Ook door het verhaal waarin Paulus de mensen in Athene uitnodigt om op zoek naar God te gaan. Ten slotte laat het verhaal van Petrus in gevangenis zien dat het gebed van de gemeente om Petrus zijn vrijlating wordt verhoord. Net als Petrus mogen ook wij er op vertrouwen dat God voor ons zorgt. Dat zijn drie ontzettend mooie- en belangrijke verhalen uit de Bijbel waar we veel over gaan leren.

20 juli 2021

VBW 2021: Veiligheidsmaatregelen Corona

Om op een veilige manier VakantieBijbelWeek te kunnen vieren zijn verschillende maatregelen genomen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de indeling en het programma van de dag, maar ook aan de infrastructuur op- en rondom het veld. Natuurlijk blijven we de adviezen opvolgen en worden extra maatregelen genomen als dat nodig is We hopen op een later moment meer concrete informatie te delen.

13 juli 2021

VBW 2021: Aanmelding kinderen/tieners

Het schooljaar loopt al ten einde, dat betekent dat de vakantie dichterbij komt! In de laatste week van de schoolvakantie, van 29 augustus t/m 5 september, houden we weer VakantieBijbelWeek. We blijven hopen en bidden dat we elkaar dit jaar weer écht kunnen ontmoeten op het veld. Er worden verschillende maatregelen genomen om een veilige VakantieBijbelWeek te vieren op het veld. Om de veiligheid en orde extra te kunnen waarborgen vragen we dit jaar of ook alle deelnemende kinderen en tieners zich willen opgeven via de website www.vakantiebijbelweek.net We hebben er ontzettend veel zin in, dus we zien jullie aanmeldingen heel graag verschijnen. Niet vergeten hè?

13 juli 2021

VBW 2021: Aanmelding vrijwilligers

Ook voor de medewerkers is het mogelijk om je aan te melden via de website van de VBW. Dit jaar is alle hulp weer méér dan welkom, dit omdat de schoolvakantie erg laat valt en verschillende scholen en universiteiten al zijn begonnen. Daardoor moeten we helaas verschillende trouwe vrijwilligers missen. Dus heb jij nog wel vakantie en heb jij ook zoveel zin om alle kinderen en tieners een fantastische week te bezorgen? Geef je dan snel op! We hopen dat we op tijd weer op alle hulp kunnen vertrouwen.

13 juli 2021

VBW 2021

Hallo, contact? Het is weer tijd dat de stuurgroep van zich laat horen! We zijn heel blij en dankbaar dat we dit jaar weer een ‘echte’ VBW op het veld kunnen organiseren. In de komende periode stelt de stuurgroep een plan op hoe we een veilige week voor kinderen, tieners en vrijwilligers kunnen organiseren volgens de geldende maatregelen.

We houden VBW in de laatste week van de zomervakantie, van 29 augustus t/m 5 september. Eindelijk weer écht contact, het zien van alle vrolijke gezichten en het horen van vele enthousiaste stemmen... Dat wil je toch niet missen? Zeker dit jaar is het van groot belang dat we vooraf verzekerd zijn van voldoende vrijwilligers om aan de slag te gaan. Heeft u/heb jij er weer zin in om het veld te helpen? Dan mag je ons dit (uiteraard nog vrijblijvend) laten weten per mail gericht aan vakantiebijbelweek@gmail.com. Als je al vaker hebt meegeholpen kun je binnenkort ook een e-mail of app van de stuurgroep verwachten waarin we je voorlopige intentie om erbij te zijn polsen. Wanneer de opgave voor de kinderen zullen we dit ook z.s.m. laten weten. Tot snel!

8 juni 2021

Contact?

Hallo, hallo? Contact? Wat jammer dat we elkaar al zo lang moeten missen he? Er zijn het afgelopen jaar veel minder échte ontmoetingen geweest op school, in het clubwerk en zo ook op de VakantieBijbelWeek. Contact maken met iemand die je niet ziet, is best lastig. Daar zijn we het in het afgelopen jaar achter gekomen. Contact maken met God lijkt soms misschien ook moeilijk. Je kunt Hem niet zien, horen of aanraken. Gelukkig mogen we weten: God kan tóch contact met ons maken, Hij wil ook niets liever. Daar gaan we op de VakantieBijbelWeek dit jaar meer over leren. Ben jij erbij? Het thema raad je al, dat is: ‘Hallo, contact?’ We houden VBW in de laatste week van de zomervakantie, van 29 augustus t/m 5 september. We houden je tot die tijd op de hoogte hoe de VBW er dit jaar uit gaat zien! 

13 april 2021