Opbrengst appelflappen- en puddingbroodjesactie 2019 - De verkoop van appelflappen en puddingbroodjes heeft het mooie bedrag van € 469,50 opgebracht. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de bestelling, we hopen dat u ervan heeft genoten. In het bijzonder willen we Bert van Ballegooijen bedanken voor zijn enorme inzet, ook de bezorgers hartelijk dank voor de hulp. We mogen terugkijken op een geslaagde actie!

Thema 2019Kijk je ook weleens om je heen, om te zien hoeveel moois God ons geeft? Op veel verschillende plekken in de Bijbel leert God ons hoe we schatrijk kunnen worden. Op de VBW gaan we deze schatten zoeken. De állergrootste schat is de Heere Jezus, Hij kostbaarder dan goud. Blijf daarom dichtbij Jezus, Hij maakt ons Schatrijk! Ben jij/ bent u erbij in week 33 van 11 t/m 18 augustus? We hopen weer op alle hulp en betrokkenheid voor een mooie week! 

Dagthema’s 2019Dit jaar staan we stil bij het thema ‘SchatRijk’. Op veel verschillende plekken in de Bijbel leert God ons hoe we schatten kunnen vinden, hoe we deze kunnen bewonderen, maar ook hoe we zelf schatrijk kunnen worden. Dag 1 bewonderen de schat aan de Jordaan: de gedenkstenen met een schatrijk verhaal (Jozua 4). Dag 2 staan we stil bij het verloren muntje een kostbare schat die wordt gevonden! (Lukas 15:8-10). Dag 3 leren we over onze  eigen waardevolle schatten voor Jezus. Bijvoorbeeld ons gebed, een lied, onze liefde, maar de grootste schat is ons hart (Lukas 7: 36-50). Genoeg mooie inhoud om met de kinderen en tieners over na te denken. Bent u/ben jij er ook bij van 11 t/m 18 augustus? 

Toerustingsuur - Bidt u mee voor de VBW?  Op D.V. 25 juni a.s. bereiden we ons voor op de VBW tijdens een toerustingsuur. Vorig jaar mochten we een fijne en waardevolle samenkomst hebben, dat willen we dit jaar graag nogmaals organiseren. In dit uur willen we samen zingen, bidden en stilstaan bij het werk van de VakantieBijbelWeek. 

We nodigen graag jong en oud uit. Oók als je niet meehelpt maar graag betrokken bent bij de VBW en het werk een warm hart toedraagt, ben je van harte welkom. Ieders gebed is van 'SchatRijke' waarde voor het werk onder kinderen en tieners. We hopen op uw en jouw komst op 25 juni om 19.45 uur in Pro Rege!